Skyline Zutphen uitsnede

WEBSHOP       |      LID WORDEN

Belangrijke resultaten

Verkeerd in de geschiedenisboekjes

Volgens de geschiedenisboeken is in 1572 Zutphen door de Spanjaarden uitgemoord en platgebrand; niks was er over. Nu zullen na de verovering de Spaanse soldaten (en Duitse, Waalse en Franse huurlingen) niet bij de bewoners hebben aangebeld om een kopje thee.

Maar als er niks van de stad was overgebleven, hadden wij niet zo veel panden van voor 1572 kunnen aantreffen. Dat was dus propaganda. Toch raar dat nou net dit het enige is wat veel mensen van Zutphen 'weten'.


Merkwaardige telmerken
198x124 atelmerk14

Op zolderbalken in oude huizen of boerderijen zie je wel eens 'rare krasjes'. Meestal zijn dat zogenaamde telmerken. Het is wel een heel ongewoon telmerk op de foto hiernaast. Het dateert uit 1332.

Er zijn wel meer aanwijzingen dat Zutphen een 14e eeuwse stad is.


Dat hiernaast zien we vaker: streepjes, in dit geval drie. Dat zit zo: 
200x231 driehak

Op de straat of de timmerwerf werden de benodigde balken aan elkaar gepast. Dan ging het in delen naar boven. Om te weten wat bij elkaar hoorde, bracht men deze telmerken aan. 1 streep voor gebint 1, 2 strepen voor gebint 2, enzovoort. Het lijkt wat op Romeinse cijfers. Nu gebruiken we 'Arabische' cijfers. Dat deed een timmerman in 1332 ook, maar dan wel eigentijds. Er staat namelijk het getal 14.

Nog nergens in NW Europa is zo'n vroeg gebruik van Arabische cijfers gevonden.
Historische Vereniging Zutphen

Spiegelstraat 13-17

7201 KA Zutphen

info@historiezutphen.nl
06-34865641 

facebooklogoklein   twitterlogoklein