Het vierde nummer van dit jaar bevat de volgende artikelen:

    • Dienstfietsen en drijfzakken
      De 2e Compagnie Wielrijders in Zutphen 1910-1922

      Rob Kammelar

    • Notulenstrijd in het stadsbestuur van Zutphen in de patriottentijd
      Bert Koene

    • Grafsteen met voortschrijdend inzicht
      Jan Frings

  • Wie was toch...
    Jarich van Liauckema

    Rob Kammelar

    August Stärcke
    Carol Jan Klok
     
  • Signaleringen 
    Jessie Jongejans
  • Zutphen vijftig jaar geleden: 1965 (4) 
    Theo Hebing