Steenrijk in Zutphen

De veertiende eeuw was voor Zutphen een eeuw van economische bloei. Naast de adel en de geestelijkheid was er een nieuwe sociale toplaag ontstaan: de steenrijke kooplieden. Letterlijk steenrijk, want zij lieten hun welvaart aflezen aan hun representatieve bakstenen handelshuizen, waarvan de imposante daken hoog boven de andere huizen uitstaken.

Over een van de best bewaard gebleven voorbeelden gaat dit boek: Beukerstraat 65-67, een bijna 20 meter hoog huis, gebouwd in 1391. Hier woonde in de vijftiende en zestiende eeuw onder meer de familie Asse, handelaren in natuursteen, en de familie van der Capellen.

Prijs: € 10.00 (leden HVZ € 7.50)