Adresboeken

Het Regionaal Archief Zutphen heeft de adresboeken van Zutphen laten scannen. Ze zijn nu via het internet langs deze link, of via de website van het RAZ, te raadplegen.