Middels dit formulier kunt u zich aanmelden voor een activiteit van de Historische Vereniging Zutphen.

Om coronaredenen moeten wij u vragen zich van te voren aan te melden! Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Selecteer hier de activiteiten waaraan u wilt deelnemen. Vul het aantal deelnemers in (max 2).