Datum:
22 nov 2017
Tijd:
19:30
Locatie:
't Warnshuus
Adres:
Dreiumme 55, 7232 CN Warnsveld, Nederland
Organisator:
Historische Vereniging Zutphen
De module is volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Het ontstaan en de vroegste geschiedenis van het dorp Warnsveld is lang duister geweest. Niet geheel vrij van chauvinisme werd wel beweerd dat Warnsveld ouder moest zijn dan Zutphen en dat de Zutphense kerk een dochterparochie van Warnsveld zou zijn, maar historisch bewijs ervoor ontbrak. Al ruim tien jaar vindt er structureel archeologisch onderzoek plaats in het dorp. Alle nieuwbouwplannen en herinrichtingen van straten worden vergezeld van archeologisch onderzoek. En dat heeft een geheel nieuw licht op de Warnsveldse historie opgeleverd. De cursusavond gaat in op de landschappelijke basis, de prehistorische bewoningsresten in het dorp, de ligging van die nederzettingen in het grotere regionale geheel, de historische relatie met Leesten, het ontstaan van het feitelijke kerkdorp en de ontwikkeling van het dorp tot in de 19
e eeuw. We maken kennis met bekende en onbekende middeleeuwse boerderijen, herbergen, de pastorie en de kerk. Vanaf de 19eeeuw is de ontwikkeling goed bekend aan de hand van gebouwen, tekeningen, foto’s, geschreven bronnen en verhalen.

Curriculum Vitae docent Michel Groothedde (* Zutphen 1967)

Michel GrootheddeStudeerde van 1987 tot 1991 Culturele Pré en Protohistorie met de nadruk op de middeleeuwen, aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn doctoraal examen in 1991 kon hij in zijn geboorteplaats Zutphen aan de slag als projectarcheoloog in de VINEX-wijken Ooyerhoek en Leesten. Vanaf 1993 is hij in vaste dienst bij de gemeente Zutphen als gemeentelijk archeoloog. Deze aanstelling combineerde hij van 1994 tot 1999 met een deeltijdbaan als gemeentelijk ar­cheoloog van Deventer. Vanaf 2007 is hij ook vaste adviseur van de gemeente Doesburg, waarmee de gemeente Zutphen een nauwe samenwer­king heeft op het gebied van archeologie. In 2013 promoveerde hij aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden op het onderwerp van de vroege stadsontwikkeling van Zutphen rond de grafelijke hof en de (Konings?)palts.
  Verdiepingsmodules |  zondag 19 februari 2017 00:00 |  zaterdag 18 november 2017 07:12 |  Eric van Schie |  4140