Datum:
19 apr 2017
Tijd:
19:30
Locatie:
Regionaal Archief Zutphen
Adres:
Spiegelstraat 13, 7201 KA Zutphen, Nederland
Organisator:
Historische Vereniging Zutphen
In deze module wordt met name ingegaan op de bouwhistorische en architectonische aspecten van de stad in de periode 1200 – 1600. Daarbij komen zowel het interieur als het exterieur van woonhuizen en vestingwerken aan de orde.

Aansluitend zal er op een zaterdagochtend een rondleiding over dit onderwerp plaats vinden.

Curriculum Vitae docent Constant Willems (Bandung/Java 1949).

Constant WillemsVolgde na zijn schoolopleidingen en militaire dienst vanaf 1971 een schriftelijke studie PBNA bouwkunde terwijl hij werkte bij een architectenbureau in Velp (nu; VBW architecten). Daar kon hij zich geheel in de praktijk specialiseren in het restauratievak. Alle aspecten kwamen aan de orde; opmeten en uittekenen van oude gebouwen, plannen maken, bestekken schrijven en bouwbegeleiding. Daarnaast was er volop gelegenheid om zich te verdiepen in de bouwhistorie van de te restaureren panden als boerderijen, kastelen, woonhuizen, kerken, en begon hij met het bouwen van  maquettes van historische gebouwen en steden, alsmede reconstructies daarvan (www.constantwillems.nl ). Dit gebeurde in opdracht van particulieren, de Rijksgebouwendienst en het architectenbureau. Vele publicaties op het gebied van restauraties en bouwhistorie voorzag hij op verzoek van diverse auteurs van tekeningen. Vanaf 1994 is hij  betrokken bij de oprichting en het functioneren van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen waarin hij zorgde voor verslagen en tekenwerk van  de onderzochte gebouwen, alsmede voor bijdragen aan diverse publicaties van de werkgroep. Naast maquettes  heeft hij zich toegelegd op het bouwen van historische scheepsmodellen en verricht daarbij  het nodige onderzoek.
  Verdiepingsmodules |  zondag 19 februari 2017 14:12 |  woensdag 29 maart 2017 10:04 |  Eric van Schie |  1808