Bezoek aan het Oude Bornhof nummer 33-41.

Afgelopen mei deed de werkgroep onderzoek in de kelders van Bornhof 33-41.Het bleek om een complex van twee kelders te gaan met verschillende gewelven.

In de grootste kelder troffen we een prachtig kruisgewelf aan, deze bestaat uit vier velden die worden ondersteund door een middenkolom.

Oude Bornhof 33 41Vanwege het gebruiksgemak van de bewoners (die er boven in appartementen wonen) is de ruimte onderverdeeld in een aantal bergingen. Deze zijn afgescheiden door dunne systeemwandjes. In iedere ruimte is een deel van het gewelf te zien. Door het combineren van gegevens werd de situatie duidelijk en door het uittekenen daarvan werd een compleet beeld zichtbaar.

Afgaande op het formaat van de baksteen, de hoogte van 10 lagen metselwerk en de vorm van het gewelf dateren wij het gewelf in de eerste helft van de 16e eeuw. De tweede kelder bleek een tongewelf te hebben. Beide kelders staan met elkaar in verbinding maar ooit zullen de kelders bij aparte daarboven staande huizen hebben gehoord. Ook hier kon iets over de ouderdom geconcludeerd worden: we schatten de bouwtijd op het begin van de 14e eeuw, ook naar aanleiding van de al genoemde argumenten bij de eerste kelder.

Het onderzoek voegt weer iets toe aan de geschiedenis van het Bornhof, waarover in een recent verleden een boek is verschenen. In de nabije toekomst zullen wij weer op onderzoek uitgaan!