Bezoek aan het Oude Bornhof nummer 33-41.

Afgelopen mei deed de werkgroep onderzoek in de kelders van Bornhof 33-41.Het bleek om een complex van twee kelders te gaan met verschillende gewelven.

In de grootste kelder troffen we een prachtig kruisgewelf aan, deze bestaat uit vier velden die worden ondersteund door een middenkolom.

Oude Bornhof 33 41

Lees meer

De werkgroep op Monumentendag

Natuurlijk was de werkgroep erbij op Monumentendag.

We verzorgden verschillende excursies waarbij de gasten nou eens de binnenkant van diverse panden te zien kregen. Die gasten waren geïnteresseerde mensen, heel veel van buiten de stad, die graag even ergens binnen wilden kijken waar je anders niet kwam, iets ouds, iets historisch interessants.

Onderweg van het ene naar het andere pand konden we wijzen op dingen als restanten van muuropeningen, kelderluiken en dat soort zaken, waar je anders makkelijk aan voorbij loopt. Maar eenkennig zijn we niet.

Op de foto wijst werkgroeplid Constant Willems op wat bijzonderheden aan de Berkelruïne. Kijk naar de opgetogen gezichten. De beide kinderen zag iets anders, maar ook boeiend; dat is wel duidelijk.

berkelruine

Onderzoek Werkgroep Bouwhistorie

Als werkgroep worden we zo nu en dan door bewoners van bijzondere panden uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen en eventueel wat onderzoek te doen. Deze maand werden we hartelijk ontvangen door de eigenaren van Huis Laag Helbergen, een prachtig pand dat in de middeleeuwen als kasteel werd opgetrokken maar in de loop der jaren tot boerderij werd verbouwd. 

Het vermoeden bestaat dat de oudste delen van het gebouw dateren uit begin 15e eeuw. 

Lees meer