De vele facetten van Team Archeologie Zutphen

Agenda

Start : 19 november 2019.
Locatie : Regionaal Archief Zutphen, Spiegelstraat 13-17.
Aanvang 19.30 uur - zaal open 19.00 uur.

De kosten bedragen per avond € 17,50 per persoon (voor leden € 15,00).
Een hand-out van de modules wordt digitaal beschikbaar gesteld.
In de pauze wordt, afhankelijk van de mogelijkheden, een kopje koffie/thee aangeboden.

De cursus wordt in de vorm van een hoorcollege gegeven. Maximaal 15 tot 20 personen en met een minimum van tien personen.


Sinds jaar en dag is de archeologische dienst van de gemeente een begrip in archeologisch Nederland. Maar wat doet deze dienst eigenlijk? Hoe functioneert ze?  Het werk van de dienst behelst veel meer dan het uit de grond halen van oudheden.  Opgravingen zijn zichtbaar voor het publiek maar voor en na het veldwerk wordt veel werk verzet. Opgraven is geen toevalswerk, maar het is gebaseerd op kennis. Archeologie laat zien dat we als mensen met tal van omstandigheden om kunnen gaan. Hoewel de uitingsvorm die tot uitdrukking komt in de materiële cultuur enorm is veranderd in de loop der millennia zijn een aantal basisprincipes ongewijzigd gebleven. Hierdoor is het mogelijk om op basis van eerder opgedane kennis uitspraken te doen over het aantreffen van archeologische resten. Het resultaat is het gemeentelijk beleid. Davy zal in gaan op de vele facetten van de archeologische dienst van  beleid tot en met het opgraven en deze tegelijkertijd toelichten met tal van lokale voorbeelden.

Curriculum Vitae:  Davy (D) Kastelein (* Deventer, 1973)

Davy KasteleinStudeerde in Nijmegen af als provinciaal Romeins  archeoloog. Na vijf jaar bij het inmiddels in Zutphen gevestigde RAAP werkzaam te zijn geweest als archeoloog heeft hij enkele jaren bij Archeologie Deventer gewerkt.  Sinds 2010 is hij verbonden aan de gemeente Zutphen. Sindsdien heeft hij een groot aantal archeologische opgravingen uitgevoerd  in en rond Zutphen en Doesburg en meegewerkt aan de totstandkoming van de rapportages hiervan. De rapportages beslaan de periode van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog.

inschrijven vierkant