Uitreiking Waarderingsprijs Historische Vereniging Zutphen 2015

Waarderingsprijs

 

 Historische Vereniging Zutphen is een vereniging met ruim 670 leden. Dit jaar reikt zij voor de tweede maal een waarderingsprijs uit aan een persoon/organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt om de historie van de stad Zutphen e.o. uit te dragen.
De uitreiking heeft plaats gevonden op donderdag 17 december 2015 in aanwezigheid van bestuur, vrijwilligers e.a. in het historische pand Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 , Zutphen.
Op basis van de  voorgedragen kandidaten heeft het bestuur besloten om (amateur) historicus Jan Harenberg voor 2015 de waarderingsprijs toe te kennen.

Motivatie
Jan Harenberg, is in Zutphen geboren op 16 september 1932. In 1981 was Jan Harenberg een van de initiatiefnemers tot oprichting van de Historische Vereniging in Zutphen. In het eerste bestuur vervulde Jan Harenberg de functie van plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast was hij een van de redacteuren van het verenigingsblad (Oud) Zutphen. Deze twee functies heeft hij voor de HVZ tot 1996 vervuld. Naast bestuurslid en redacteur van het verenigingsblad heeft Jan Harenberg veel materiaal dat betrekking heeft op Zutphen, op kastelen en buitenplaatsen in de Achterhoek en overig Nederland, verzameld. Op basis van dat materiaal en de bestudering daarvan heeft hij veel gepubliceerd en ook talrijke lezingen verzorgd. In totaal heeft de heer Jan Harenberg 31 boeken en boekjes op zijn naam heeft staan waarvan 11 van het type ‘In oude ansichten’ zoals de Koninklijke Bibliotheek het aanduidt. Daarnaast zijn er minimaal vier publicaties waarin Jan Harenberg een hoofdstuk voor zijn rekening heeft genomen. Het aantal artikelen dat hij in tijdschriften heeft gepubliceerd bedraagt  volgens zijn eigen eerdere opgave al ruim 200 stuks.

Qua onderwerpen behandelen vrijwel alle publicaties de volgende onderwerpen:
  • De historie van de stad Zutphen
  • De historie van Warnsveld
  • Kastelen en buitenplaatsen in Gelderland
  • Kastelen en buitenplaatsen in overig Nederland
  • De sociale geschiedenis van de bewoners van de kastelen en landhuizen.
Kortom, Jan Harenberg is een amateur historicus die heel veel heeft gedaan ter bevordering van de kennis van de historie van Zutphen.

Besluit

Bestuur van de Historische Vereniging Zutphen is dan ook unaniem de mening toegedaan dat de heer Harenberg deze waarderingsprijs dan ook terecht verdient. Dit vanwege zijn inspanningen om de (recente) historie van de stad Zutphen e.o. in de meest brede zin in woord en geschrift voor een groot publiek toegankelijk te maken en te behouden. Voor nu en in de toekomst.

De prijs

De waarderingsprijs bestaat uit een prent van de hand van Wim van der Meij. Speciaal voor de Historische Vereniging Zutphen in een oplage van 40 exemplaren vervaardigt. Vice voorzitter van de Historische Vereniging Zutphen, Ap Lammers, zal de prijs aan de heer Harenberg overhandigen.

Voor meer foto's zie Facebook pagina Historische Vereniging Zutphen