Agenda en jaarstukken ALV 2018

De agenda en de jaarstukken zijn vele jaren aan alle leden per post toegestuurd. Dat was erg gemakkelijk voor u maar het werd langzamerhand een zeer prijzige service.

Zo vergde het aanmaken van de jaarverslag voor alle leden een bedrag van €250,-- en de verzending per post een bedrag van € 644,--. Het bedrag voor de verzending per post zal in 2018 hoger uitkomen vanwege verhoging van de tarieven. Mede daarom heeft het bestuur zich beraden op manieren om op deze uitgave van meer dan €900 op een verantwoorde manier te besparen. 

De jaarstukken en agenda van de ALV zijn hier te downloaden: 
Jaarstukken jaarvergadering 2018 - v09B

De Algemene Ledenvergadering wordt op 14 maart gehouden in het IJsselpaviljoen.
Aanvang 20.00 uur