Tijdschrift Zutphen: Hoe Zutphen en Kampen in elkaars viswater raakten

2017 4Zo'n kleine 800 jaar geleden was er ruzie, maar niet direct tussen beide steden. Op een ingewikkelde manier waren een klooster uit de Eifel, het kapittel van Zutphen en de bisschop van Utrecht betrokken bij een ruzie over visrechten bij Kampen. Toen viel ook voor het eerst de naam Kampen. Wie het naadje van de kous wil weten, moet beslist het laatste nummer van Zutphen lezen, het tijdschrift van de Historische Vereniging Zutphen (HVZ). Voor € 5,50 is het voor niet-leden verkrijgbaar bij de boekhandels en bij het Regionaal Archief.

Er staat veel meer in. Over de Zutphense wijnhandelaar Hendrick Schull die rond 1540 een kleurrijk persoon moet zijn geweest, maar ook over de impact van die Wereldoorlog waarin Nederland neutraal bleef, toegespitst op Zutphen. En natuurlijk de minibiografietjes, deze keer van Jacob van Geelkercken en Lambertus Doedes. En even natuurlijk de rubrieken Signaleringen en Zutphen 50 jaar geleden. Toen was er iets met de spits van de Drogenap, weet u nog?.

Voor wie dat lezen en weten wil, is al die informatie beschikbaar. Leden van de Historische Vereniging krijgen het thuis bezorgd.

Klik hier voor de inhoud.