ALV wordt verplaatst!

Vanuit verschillende bronnen komen vragen of de Historische Vereniging Zutphen de ALV niet liever wil afgelasten gezien de uitbraak van het coronavirus in Nederland.

Uiteraard heeft het bestuur hierover gesproken en gezien de persconferentie van onze Minister President, in samenwerking met het RIVM, van 12 maart om 15:00 uur hebben wij besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 18 maart GEEN DOORGANG te laten vinden.

Reden hiervoor is – zoals jullie zelf ook hebben kunnen horen/lezen – dat alle evenementen, met groepen van 100 personen of meer, afgelast dienen te worden (zoek ze in ieder geval niet op). Iedereen met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, luchtwegproblemen en/of koorts dienen thuis te blijven en zoveel mogelijk thuis te werken. Bezoek geen mensen met verminderde weerstand of kwetsbaren.

Er kan wellicht over gediscussieerd worden dat de ALV geen evenement is met meer dan 100 personen, echter: We willen onze leden, onszelf en onze dierbaren zo min mogelijk risico op infectie met het coronavirus laten lopen.

Hoe je het ook wendt of keert, de HVZ bestaat verhoudingsgewijs voor een groot deel uit leden die behoren tot de kwetsbare groep. Dit alles heeft dus geresulteerd in ons besluit de ALV niet door te laten gaan.

Het bestuur komt zo snel mogelijk bijeen (of via andere kanalen als we elkaar niet kunnen zien) om nieuwe data voor de ALV te plannen. We houden de berichtgevingen vanuit de RIVM en Rijksoverheid hierover nauwlettend in de gaten. Deze nieuwe data zullen in ieder geval na afloop van de nu aankondigde maatregelen liggen, na 31 maart dus.

Rest ons jullie allen veel wijsheid en vooral gezondheid toe te wensen!

We hopen elkaar snel weer te zien.

De 38e algemene jaarvergadering

skyline 1200 dpi lijn


Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen.

Graag nodigen wij u uit voor de 38e jaarvergadering op

Woensdag 18 maart 2020 in de Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen.
Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Uit kostenoverwegingen hebben we ook dit jaar voor gekozen de vergaderstukken niet per post toe te zenden. U kunt ze vinden op onze eigen website.

Als u niet beschikt over internet, kunt u tot 14 maart, een papieren exemplaar bestellen bij de secretaris (06-34865641).

Ook tijdens de vergadering zijn de vergaderstukken beschikbaar.

In het tweede deel van de vergadering geeft Menno Tamminga (journalist bij de NRC en lid van de redactie Zutphen) een lezing over zijn nieuwe boek getiteld WIJ ZIJN VRIJ dat op 14 april officieel gepresenteerd zal worden. Het boek beschrijft de bevrijding van Zutphen en Warnsveld door de ogen van een groot aantal toenmalige inwoners die in die woelige dagen een dagboek hebben bijgehouden. Een belangrijke bijdrage aan de viering van 75 jaar bevrijding!

Klik hier om de stukken te downloaden.

Tijdschrift Zutphen - Schoolgebouwen voor Nijverheidsonderwijs

omslag2020 1Handwerken en kostuum naaien..........

Dat, en meer, is wat die leuke meisjes leerden. Dat was op de Vakschool voor Meisjes. Het hoe en waarom van dit onderwijs en dit speciale type scholen staat beschreven in het laatste nummer van Zutphen, het tijdschrift van de Historische Vereniging Zutphen. De omslagfoto is van 1933.

Iets langer geleden hebben de bakkers in Warnsveld gestaakt. Stakende bakkers! Waarom deden ze dat? Ook dat staat er in, dus lees. Dan ziet u ook hoe nog langer geleden (1473) de Zutphenaren het vonden dat ze Karel de Stoute, die Bourgondiër, moesten onthalen. Op eigen kosten! ‘De Pickers komen’ is de titel van dat verhaal. Wat zijn Pickers? Lees, en u vergeet het nooit meer. En natuurlijk worden twee bijna vergeten mensen uit de rijke historie van Zutphen belicht, plus de rubriek van 50 jaar geleden. Kortom een nummer bomvol historie. 

Het tijdschrift is voor niet-leden van de Historische Vereniging voor 5,50 euro verkrijgbaar bij de boekhandels en bij het Regionaal Archief Zutphen.

Klik hier voor de inhoud!

Een verzamelboek vol geschiedenis!

Jumbo verzamelboekDe HVZ werd eind mei benaderd door de Jumbo supermarkten in Zutphen met de vraag om mee te doen met het ontwikkelen van een plaatjes verzamelboek over Zutphen. In diverse plaatsen in onze omgeving werd dat al gedaan en vrijwilligers van de HVZ hebben deze kans aangegrepen om een mooi album samen te stellen over de geschiedenis van Zutphen. Van de prehistorie tot de ontwikkelingen aan de Noorderhaven. Het boek is in Zutphen met veel enthousiasme ontvangen en de verschillende ruilmiddagen zijn door honderden mensen bezocht.

Niet alleen de verzamelaars maar ook de makers en de HVZ hebben hier aan veel plezier beleefd. Het is goed om de geschiedenis van onze stad op deze toegankelijke manier onder de aandacht van zoveel bewoners te brengen. Al met al was de actie een groot succes, ook al werd de doelgroep “basisscholieren” die we op het oog hadden, minder bereikt dan hun ouders en grootouders!

Klik hier voor de teksten en een impressie van de afbeeldingen.