Lezing: Het wonderlijk bestaan van de Zutphense krant.

Rob Krabben werkte bijna veertig jaar op de redactie van de Stentor en de voorgangers daarvan.

Rob Krabben

Lange tijd was hij verslaggever op de redactie Zutphen. In 2015 sloot hij zijn loopbaan bij de krant af als adjunct-hoofdredacteur. Krabben heeft dus de periode meegemaakt waarin de krant van de ene fusie in de andere overname terecht kwam en van de ene reorganisatie in de andere rolde. Hij zal daarom vertellen over het ontstaan van de dagbladen in Zutphen, maar vooral ingaan op de bedreigingen die er zijn geweest en die maken dat het alles behalve vanzelfsprekend was dat Zutphen nog steeds een dagblad met een regionale editie heeft.Stentor
Lees hier verder!

Lezing over missionaris Ludger (742-809)

LiudgerOp dinsdag 15 januari 2019 zal dr. Dirk Otten uit Heerde vertellen over het leven en optreden van de missionaris Ludger (742-809). Door oorlogsomstandigheden en verzet tegen de nieuwe religie verliep de bekeringsarbeid van Ludger ook in ons gebied veel moeizamer dan geschiedschrijvers hebben willen doen geloven. 

Deze bekeringsarbeid van Ludger, en ook van de andere missionarissen verliep moeizaam. Voor de Friezen en de Saksen, met hun oude Germaanse natuurreligie, was het Christendom de religie van hun vijand, de Franken. Die waren er op uit om hun woongebieden in te lijven bij het grote Frankische rijk. Met hun mondelinge cultuur konden ze niet begrijpen dat een religie 'uit een boek' kwam. Ook niet dat een almachtige God zijn zoon een misdadigersdood liet sterven.
Ludger heeft dan ook veel tegenslagen ondervonden. Toen de Friezen met de Saksen in 784 in opstand kwamen, werd zijn arbeid grotendeels teniet gedaan, hij trok naar het klooster Monte Cassino.

Lees hier verder

Tijdschrift Zutphen: Wie weet wat van de boeken?

2018 4De Zutphense Librije was leeg in de oorlog. Daar zijn foto’s van. Toch stond in de Telegraaf in 1943 dat talloze mensen er de vastgeketende boeken kwamen kijken. Nep-nieuws dus. Intussen is niet erg duidelijk waar die boeken toen waren. Daarom wordt in het laatste nummer van Zutphen, het tijdschrift van de Historische Vereniging Zutphen, een beroep gedaan op het geheugen van de oudere Zutphenaren. Wie weet er echt wat van?

Natuurlijk staat er veel meer in, met foto’s! Hoe de vesting verviel, hoe de tuinen van Huis Baak er uit zagen, hoe een schuifdeur in elkaar zit. En ook dat 50 jaar geleden voor het laatst de melk aan huis bezorgd werd.t is voor niet-leden van de Historische Vereniging voor 5,50 euro verkrijgbaar bij de boekhandels en bij het Regionaal Archief Zutphen.

Klik hier voor de inhoud.

Begraven door de eeuwen heen

Begraafplaatsen zijn een spiegel van de samenleving. Zij geven een indruk van het leven in heden en verleden waar zijn zij gelegen.  

De graven geven de streeknamen weer, de kerkelijke en maatschappelijke verhouding etcetera.

Op 10 oktober a.s.  zal Wim Vlaanderen uit Zwolle voor de leden van de Historische Vereniging Zutphen een serie exclusieve beelden vertonen hoe onze voorouders hun doden begroeven. Schijndoodhuisjes, duivelsroosters, knekelhuizen.

U zult ze haast in geen enkel woordenboek tegenkomen.Vlaanderen.slippendragers

Staartbijtende slangen, gevleugelde zandlopers, vlinders, afgeknotte zuilen.

Symbolen die men tegenwoordig praktisch niet meer kent.

Naast de tragiek (die u niet te zwaar moet nemen) de humor.

Onze voorouders hebben op dit gebied vaak een spiegel voorgehouden. Verder beelden van aparte graven, missers van steenhouwers en graven waar een zekere ijdelheid niet te ontkennen valt.

Tevens zal de heer Vlaanderen enige kleding en gebruiks voorwerpen meenemen uit ons funerair verleden.

Meer informatie, klik hier!

750 jaar Gasthuizen in Zutphen!

ONG poortExact 750 jaar nadat door Wilhelmus, Ridder van Vorden in oktober 1268 aan het Hospitaal in Sutphania een paar ha akkerland werd geschonken aan het Hospitaal in Sutphania voor de verpleging van een geestelijk of lichamelijk gehandicapte jongen, besteed de Historische Vereniging Zutphen aandacht aan deze lange tijd (ruim 750 jaar) dat de gasthuizen, de instellingen ingericht voor het herbergen en verplegen van zieken, gebrekkigen en vreemdelingen hun bestaansrecht binnen Zutphen en Warnsveld hebben.

De Historische Vereniging Zutphen doet dit door middel van een excursie en rondleiding over het terrein van GG Net (voorheen Groot Graffel) in Warnsveld. Excursie-leider is de heer Henk Mulder uit Warnsveld.

Lees meer

Lezing Zutphense en Warnsveldse mannen in dienst tijdens de Franse tijd 1795-1814.

Soldaten op de Zaadmarkt Jo Spierjpg
Soldaten op de Zaadmarkt Jo Spier

De periode van 1787 tot en met 1814 kenmerkt zich in Europa door grote onrust en vele oorlogen.

In Nederland was er een voortdurende spanning tussen Orangisten en patriotten die door een Pruisisch interventieleger in 1787 tijdelijk in het voordeel van de Orangisten werd beslist.
Vanaf 1794 belaagde het Franse leger de Zuidelijke landgrenzen. De besturen van stadhouder Willem V, de Bataafse Republiek, koning Lodewijk Napoleon, keizer Napoleon Bonaparte en koning Willem I volgden elkaar op.

Steeds meer werd vanuit Parijs bepaald in hoeverre de bevolking een bijdrage moesten leveren aan het leger. Onder de stadhouder, tijdens de Bataafse Republiek en het koninkrijk Holland konden mannen nog op vrijwillige basis in dienst. Vanaf 1811 voerde Napoleon de dienstplicht in en moesten veel Zutphense en Warnsveldse mannen onontkoombaar in dienst van het Franse leger. Koning Willem I nam de dienstplicht over voor zover zijn leger niet voldoende in vrijwilligers kon voorzien.

Lees meer

Tijdschrift Zutphen: Bijna weggegooid

2018 3Liefdadigheid is goed, maar je moet er wel wat van kunnen merken, moeten een paar Warnsveldse dames van goede stand gedacht hebben. Ze richtten een ‘bewaarschool’ op, niet voor henzelf, maar ‘voor onze boerenkindertjes’. Dat was in 1857. Een schooltje met een bestuur en notulen. Bijna waren die notulen oud papier geworden, maar nu dienen ze om ons een inkijkje in het reilen en zeilen van de bewaarschool in Warnsveld.

Daarnaast haakt het tijdschrift van de Historische Vereniging Zutphen in op de lopende tentoonstelling over Copernicus en richt het de schijnwerper op een beroemde Zutphenees: de componist Jan Brandts Buys. Van 21 t/m 23 september wordt diens 150e verjaardag in Zutphen gevierd met een muziekfestival. Verder blijkt de beruchte/befaamde spion George Blake in Warnsveld en Zutphen sporen te hebben achtergelaten.

Het tijdschrift is voor niet-leden van de Historische Vereniging voor 5,50 euro verkrijgbaar bij de boekhandels en bij het Regionaal Archief Zutphen.

Klik hier voor de inhoud.